Skyddad natur

En sjö med berget Kinnekulle i bakgrunden

Länsstyrelsen skyddar naturen
på flera olika sätt: 

  • Vi bildar natur-reservat
  • Vi bildar fågel-skydds-områden
  • Vi vårdar natur-reservat
  • Vi vårdar national-parker
  • Vi vårdar vandrings-leder

National-parker har starkast skydd

En national-park är ett större område
som skyddas för att vara precis så som den är.

Natur- och kultur-reservat

Natur-reservat är det vanligaste sättet
att skydda natur-områden.  

Vi kan bilda natur-reservat
för att bevara arter i naturen
eller för att ta hand om värdefulla
miljöer.
Natur-reservaten blir också fina platser
för friluftsliv.  

Kultur-reservat liknar natur-reservaten.
Kultur-reservaten ska skydda
kultur-miljöer.

Vi förvaltar fjällmark

Länsstyrelsen förvaltar delar av statens mark
i fjällen.

Vi ansvarar för de statliga lederna
som är viktiga både för säkerheten i fjällen
och för att människor inte ska skada
naturen.  

Naturen har fler skydd

Andra aktuella skydd är till exempel:

  • djur- och växtskydds-område
  • Strandskydds-område
  • Vattenskydds-område  

Det är inte bara Länsstyrelsen
som skyddar naturen.
Även kommuner, stiftelser
och Skogsstyrelsen skyddar naturen.  

Natura 2000

Inom Europeiska Unionen, EU,
finns det ett nätverk
med värdefulla naturområden
som heter Natura 2000.  

Natura 2000 ska skydda arter
och miljöer i de olika EU-länderna.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.