Rovdjur

En varg som dricker vatten i en å

Länsstyrelsen förvaltar de stora rovdjuren
i länet.

De stora rovdjuren är

  • Björn
  • Varg
  • Lodjur
  • Järv
  • Kungsörn  

Målet är att djuren ska finnas kvar
utan att de orsakar skador.  

Våra arbetsuppgifter är bland annat:

  • Vi följer förvaltnings-planen.
  • Vi beslutar om skyddsjakt.
  • Vi informerar om de stora rovdjuren.

Länsstyrelsen ansvarar också för tillsyn
av jakt på stora rovdjur.  

Dessutom har vi hand om ärenden
om viltskador som rovdjuren orsakat.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.