Motortrafik i naturen

En man som kör snöskoter

I Sverige har vi regler
som skyddar naturen
mot motortrafik.

Länsstyrelsen bestämmer om
motortrafik på barmark
och motortrafik på snö.  

Motortrafiken ska inte störa eller skada

  • marken
  • växtligheten
  • friluftslivet
  • djurlivet
  • renskötseln
  • jordbruket
  • skogsbruket

Regler skyddar naturen

Det är förbjudet att köra
motortrafik på barmark.  

Snöskoter får du bara köra
när marken är täckt med snö
och där du inte kan skada
marken eller växterna.  

I fjällen och på några andra platser
får du bara köra skoter på skoterleder.  

Länsstyrelsen kan besluta
om att reglerna inte ska gälla
på vissa platser.

Det finns även regler
för vattenskoter.

Du får bara köra vattenskoter
i allmänna farleder
och på de platser som vi har bestämt.

Kör du någon annanstans
bryter du mot reglerna.
Då kan du tvingas betala böter.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.