Jakt och vilt

Ett lodjur

Länsstyrelsen jobbar med jakt och vilt.  

Vi jobbar bland annat med

  • information till jägare och markägare
  • att registrera jaktområden
  • licenser
  • statistik  

Allt vilt är fredat

Alla djur som lever vilt är fredade.
Även deras ägg och bon är fredade.
Det betyder att de bara får jagas
om jakt-lagstiftningen tillåter det.

Skyddsjakt

Länsstyrelsen har hand om ärenden
som handlar om skydds-jakt
för att det inte ska bli några viltskador.  

Vi kan ge bidrag för att hindra skador
och vi kan ge bidrag till skador som redan hänt.  

Vilt-förvaltning

Vi kontrollerar och förvaltar
även rovdjuren i länet.  

Vi utser också jakt-tillsyns-män.  

Statens vilt får inte jagas

I Sverige har fastighets-ägare
normalt rätt att jaga på den mark
som hör till fastigheten. 

Det gäller dock inte för vissa djurarter som är

  • utrotningshotade
  • sällsynta
  • särskilt värdefulla djurarter  

De djurarterna brukar kallas statens vilt.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.