Hotade växter och djur

Blå fjäril med röda prickar på vingarna, allmän bastadsvärmare

Länsstyrelsen arbetar för att bevara
länets värdefulla växter och djur.

Arter kan fridlysas

Om en  växt eller ett djur
är fridlyst får du inte

  • plocka växten
  • samla in växten
  • skada växten eller djuret  

För många arter är det även förbjudet
att skada deras miljöer.

Alla arter som är hotade
finns på den så kallade rödlistan
som Naturvårdsverket har.  

Rödlistan ger inget automatiskt skydd,
men rödlistan säger ändå
att vi bör skydda artens miljö.  

Kontakta Länsstyrelsen
om du vill söka om dispens
från fridlysnings-bestämmelserna.  

Naturvårdsverket har mer information
om fridlysta växter och djur.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.