Friluftsliv

Människor samlade utanför ett hus

Länsstyrelsen arbetar för att vi ska ha
ett bra friluftsliv
och för att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Människor har olika behov
och olika förutsättningar.  

För att alla ska få tillgång till naturen
arbetar vi med att

  • sprida kunskap till människor om naturen
  • göra naturen tillgänglig för så många som möjligt.  

En del av de områden som vi sköter
är anpassade
så att det är lätt att ta sig fram
med rullstol eller barnvagn.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är 
”Inte störa – inte förstöra”.  

Allemansrätten gäller även i natur-reservat
men där kan det finnas särskilda regler
för hur vi får vara i naturen.  

Läs mer om allemansrätten
på Naturvårdsverkets webbplats
.

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.