En hummer

Länsstyrelsen arbetar med fiske-vård.
Vi ska se till att fiskarna mår bra
och finns kvar i många år
och att människor kan fiska
både som jobb och på fritiden.

Fiske-bestämmelser

Det finns många bestämmelser
kring både fritids- och yrkesfiske.  

Det handlar bland annat om:

  • var du får fiska
  • när du får fiska
  • hur du får fiska  

Om du fiskar i sötvatten
finns informationen på det fiskekort du köper
för att få fiska.  

Vill du veta vilka fiskeregler som gäller i havet
eller i de stora sjöarna
ska du vända dig till oss. 

Fiskevård stärker fisket

Länsstyrelsen stödjer många
fiskevårds-projekt.
Vi vill att fiskarna ska må bra.  

Vi prövar ansökningar om tillstånd
för att få plantera ut fisk och kräftor.

Vi vill hindra att fisksjukdomar sprids.
Vi vill också se till att det inte kommer
fel sorters fisk till våra vatten.  

Länsstyrelsen gör prov-fisken
för att följa hur fiskarna utvecklas.

Dessutom skyddar vi fiskens miljö.

Fiske-vård är bra
för fritids-fisket

I Sverige har vi bra förutsättningar
för många olika typer av fritids-fiske.  

Länsstyrelsen ansvarar för länets utveckling
av fritids-fisket.
Vi bildar bland annat fiske-vårds-områden
som säljer fiskekort
så att alla får bra möjligheter att fiska.  

Fiske-vård gör att vi lättare fångar bra fisk.  

Länsstyrelsen utser fiske-tillsyns-män
som informerar om fiske-reglerna
och ser till att människor följer reglerna.

Fiskeriet är en viktig fråga
i länet

Länsstyrelsen ansvarar för att utveckla
fiskeri-näringen.

Vi ska se till att vårt län
följer fiskeri-politiken,
och vi ska starta fiskeprojekt.  

Vi ska också berätta för regeringen
hur vi har det med fisket i vårt län.

Länsstyrelsen ger tillstånd
för yrkesfiskare

Du kan söka om yrkesfiske-licens
hos Länsstyrelsen.  

Du kan också söka om tillstånd
för att fiska ål eller att fiska
med fasta redskap i havet.  

Du kan också söka EU-stöd hos oss.    

Vi jobbar för att fisket ska fungera bra
i länet,
och för att yrkesfiskarna kan fånga bra fisk
till alla som bor i länet.    

Länsstyrelsen ger tillstånd
för vatten-bruk

Länsstyrelsen kan ge tillstånd för att starta
vattenbruk.

Vattenbruk är:

  • fiskodling
  • kräftodling
  • musselodling  

Vi har också hand om ansökningar
om EU-stöd för att starta vattenbruk.

Fisketurismen växer

Fisketurismen har inte funnits så länge.  

Vi arbetar tillsammans med kommunerna
och fiske-vårds-organisationerna
för att utveckla fisketurismen.

Vi ger också bidrag till företag som vill
utveckla, starta och göra reklam för turistfiske. 

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.