Djurskydd

Länsstyrelsen ansvarar för
djurskydds-kontrollen.  

I Sverige har vi Djurskydds-lagen
som är en lag som skyddar djur.  

Lagen gäller för djur
som människor håller fångna.

Till exempel:

  • djur i lantbruk, som kor, får och höns
  • sällskapsdjur, som hundar, katter, kaniner
  • tävlingsdjur, som hästar och hundar
  • djur på djurpark, som elefanter, tigrar, zebror  

I lagen står det att djur ska behandlas bra
och skyddas mot sjukdomar
och onödigt lidande.  

Det står också att de ska ha möjlighet till
ett så naturligt liv som möjligt.  

Myndigheten Jordbruksverket
ansvarar för djurskyddet i Sverige.  

Jordbruksverket samordnar också
Länsstyrelsernas djurskydds-arbete.  

Djur kan tas omhand

Länsstyrelsen gör djurskydds-kontroller.
Vi kontrollerar både i förväg
och när någon anmäler att ett djur
mår dåligt hos en person.  

Länsstyrelsens syfte med djurskydds-arbetet
är se till att alla följer djurskydds-lagen
och att djuren har det bra.

Om ett djur har det dåligt
kan vi besluta att någon ska ta hand om djuret.  

Då måste vi också besluta
vad som ska hända med djuret.
Exempelvis om djuret ska säljas
eller avlivas.  

Polisen ansvarar sedan för djuret.  

Länsstyrelsen beslutar också om djurförbud.
Till exempel om någon inte tar hand om djuren
på ett bra sätt.  

Misstänker du
att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur
inte sköts på ett bra sätt
ska du kontakta Länsstyrelsen.
Du behöver inte säga ditt namn
till oss, om du inte vill det.  

Har något akut hänt
och du inte får kontakt med Länsstyrelsen
ska du istället ringa till Polisen.  

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.