Webpaikasta

Lääninhallituksen webpaikka auttaa sinua löytämhään tietoa siittä mitä Lääninhallitus tekkee ja mitenkä se vaikuttaa sinhuun ja yhtheiskunthaan sinun ympärillä. Webpaikka oon otettu framile yhessä Ruottin muitten lääninhallituksitten kans.

Eri tapoja löytää webpaikala 

Starttisivula sie löyät päämenyyn jossa oon kohta kaikki tiot meän toiminasta. Starttisivula oon kans pääsy näihin: luat, piitraakit ja tuet, planketit ja julkasut ja kans ajankohtaset asiat ja uutiset.

Sisältö A-Ö

Hakusanat aakkosjärjestyksessä – semmosta jota tiämä ette moni halva löytää meän webpaikalta. Jos sie vaikka haet Melua, klikkaa M-puustavia.

Hakufynksuuni

Sivun yläosassa oon hakuruutu johon kirjotat haettavan sanan, haku tapahtuu sitte koko webpaikala. Saat osumat kaikentyyppisheen sisälthöön.

Webkartta

Näyttää hierarkkisen stryktyyrin.

Jaa informasuuni

Tämän webpaikan kaikila sivuila oon fynksuuni joka jakkaa sivun informasuunin sosiaalishiin metioihin. Fynksuuni oon sivun otsikon alla, Kirjota ulos-käskyn oikealla puolen.

Saatavuus

Lääninhallituksen webpaikka seuraa maholisiman pitkäle niitä suuntalinjoja joita oon olemassa saatavuuesta webilä. Met olema käyttänhee Vervan suuntalinjoja: Ohjetta 24-tiimanweb joka seuraa WAIn suuntalinjoja WCAG 1.0. Niin kauas ko se oon maholista siinä alustassa (plattform) ko meän web oon tehty.

Webpaikan anpassaus

Webpaikala ei ole ommaa Anpassaus-fynksuunia ko anpassaukset riskeeraava häiritä käyttäjän omia inställninkiä. Webplaavarin (-läsare) omia inställninkiä oon helppo muuttaa niin ette sie esimerkiksi saat korkeaman kontrastin eli isoman tekstin.

Ehotettuja webplaavaria

Meän webpaikka toimii hyvin uuenaikhaisitten web-plaavaritten kans, jokka tukeva W3C- stantarttia. Net on esimerkiksi uuet värsuunit näistä: Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera ja Google Chrome.

Mitä cookies oon?

Cookie oon pieni tekstifiili jonka webpaikka säästää sinun taattorissa. Niitä käytethään sillä ette antaa käyttäjälle maholisuuen käyttää eri teknisiä fynksuunia.

Niitä oon kahenlaisia:

  • Ensinki se joka säästää fiilin pitemphään sinun taattorissa. Sitä käytethän esimerkiksi fynksuunille jokka kertova mitä oon uutta sen jälkhiin ko käyttäjä viimeksi kävi sillä webpaikala.
  • Sitte oon net joita kuttuthaan sesuunicookies. Net säilyvä vain väliaikasesti sinun taattorin muistissa sen aikaa ko olet tietylä webpaikala. Se pittää muumuassa tiossa minkä kielen sie olet valinu. Nämät ei jää sinun taattorhiin pitemäksi aikaa, net lähtevä pois ko sie panet sinun web-plaavarin kiini.

Panna kiini cookies-fynksuunin

Jos sie et halva ottaa vasthaan cookieksia, sie saatat helposti estää niitten tulon web-plaavarissa. Se saattaa kuitenki tehä sen ette jokku webpaikat ei toimi niinku pitäsit. Kummanki sortin cookiekset saattaa estää.

Pdf-tokymäntitten lukeminen

Vissit tokymäntit webpaikala oon säästetty formaatissa Portable Document Format (PDF) ja niitten lukemiseksi sie tarttet prukrammin Adobe Acrobat Reader, jonka saat ilmaseksi Adobe:sta.

Jyriitistä informasuunia

Henkilötietolaki

Henkilötietolain, joskus kuttuttu PUL, tarkotus oon suojata ihmisiä oman intekriteetin loukkaamisesta ko niitten henkilätietoja käsitelhään. Lääninhallituksen webpaikka seuraa PUL- määräyksiä.  

Käsittelyn tarkotus

Ko sie ilmotat ittesti konferenshiin eli vastaahvaan, tillaat jonku julkasun eli lähätät e-postia viranomhaiselle, Lääninhallitus saapi sinun henkilötiot.

Julkisuusperiaate

Lääninhallitus oon valtiolinen viranomhainen. Se tarkottaa ette viestistä, joka lähätethään meile, tullee julkinen asiapaperi, joka piiain annethaan muilekki julkisuusperiaatheen mukhaan.

Materiaalin käyttö, tekiänoikeus

Lääninhallituksen webpaikala oon tekstiä, karttoja, kuvia ja kuvvauksia joila oon tekiänoikeus­suoja ja joita ei saa käyttää ilman luppaa. Meän lokotyypile se jällaa kans. Jos muuta lähettä ei mainita, Lääninhallitus oon tekiä.