Samhällsplanering och kulturmiljö

Vy över hus vid Arbogaån

Här kan du söka tillstånd eller bidrag inom samhällsplanering- och kulturmiljöområdet. Du får veta hur man överklagar bygglov och du får också mer information om länsstyrelsens arbete med samhällsplanering, som ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

 

 Content Editor ‭[2]‬

Sommar och semestertider innebär reducerad kapacitet på Kulturmiljöfunktionen när det gäller tillgänglighet och hanteringen av ansökningar och förfrågningar. Om vi ska hinna med ditt ärenden före semesterperioden behöver vi ha det senast 16 juni. Kommer ärendet in senare kan du förvänta dig svar under andra halvan av augusti.

För att komma i kontakt handläggarna på Kulturmiljöfunktionen kan du skicka en e-post till vastmanland@lansstyrelsen.se eller ringa växeln på 010-224 90 00.

 Content Editor ‭[1]‬

För dig som lämnar in en stödansökan under sommaren
Juli månad är semestertider för personalen. Det kan därför dröja något längre än normalt innan du får en bekräftelse på att ditt ärende tagits emot eller att du får ett beslut. Det innebär också att svar kring vissa frågor som ställs om stöden kan komma att dröja något. Detta gäller stöden för solceller, hyresbostäder, studentbostäder, äldrebostäder och renoveringsstödet. I början av augusti är personalen åter på plats med full styrka.  


För att komma i kontakt handläggarna på funktionen för Samhällsplanering- och boende kan du skicka en e-post till vastmanland@lansstyrelsen.se eller ringa växeln på 010-224 90 00.

 Fysisk planering

Fakta om länet

Fakta om länet