Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Slutrapport sydöstra Sverige

Löpnummer:
2017:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
82
En satellitbaserad metodik för att identifiera snabba vegetationsförändringar i våtmarker har använts för att hitta områden med förändringsindikation. Undersökningsområdet, sydöstra Sverige, består av Gotlands, Kalmar, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Östergötlands län. Projektet drivs inom ramen för den nationella miljöövervakningen och är tänkt att genomföras enligt ett löpande schema över landet fördelat på olika undersökningsområden.
Kommentar: