Länsnytt 2017-4

Framsida på nyhetsbrevet Länsnytt
Löpnummer:
2017-4
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
4
Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, oktober och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.
Kommentar:
 Content Editor