Pressrum

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Länk till Länsstyrelsens Diarium

Nyhetsarkiv för alla pressmeddelanden och nyheter

Prenumerera via RSS

Du kan hålla dig uppdaterad med de senaste nyhetsrubrikerna på vår webbplats genom att prenumerera via RSS. Länk för att användas i RSS-läsare: http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/rss/nyheter