GIS och kartor

En betydande del av den information, som hanteras inom länsstyrelsen har en geografisk anknytning - det vill säga att den går att koppla till en plats, ett område eller en linjesträckning i geografin.

Länsstyrelsen använder sig av papperskartor men framförallt av digitala kartor. Dessa kartor nämns ofta i samband med geografiska informationssystem, GIS. GIS är ett system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk information.

Enkelt uttryckt är GIS digitala kartor som man har kopplat information till och som lagras och hanteras i datorn. För att ett GIS system ska fungera behövs data, programvara, rutiner och kunskap. Det som oftast kännetecknar ett GIS är att man jobbar med olika skikt ovanpå varandra i kartan och som representerar olika objekt med information.

Användningen av GIS är idag ett viktigt stöd i länsstyrelsens dagliga arbete.

Karttjänster (webbGIS)

Varje länsstyrelse har sin egen externa karttjänst, webbGIS, som är tillgänglig för allmänheten. I webbGIS finns olika planeringsunderlag som blir synliga genom ett klick i den rutan bredvid det skikt som man önskar få se.

Här finner du en direktlänk till Länsstyrelsen i Västmanlands externa webbGIS

Här finner du alla karttjänster (webbGIS) som länsstyrelserna erbjuder

OBS! I nuläget går det inte att se metadatat som är kopplat till skikten i webbGIS:et av tekniska skäl. Vid behov av metadata kontakta någon av GIS-samordnarna (se mailadresserna uppe till höger).

Regionalt underlagsmaterial

Regionalt underlagsmaterial (RUM) redovisar förhållanden i länet som har betydelse för översiktlig fysisk planering samt betydelse för den som ska tillämpa miljöbalken och upprätta miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Karta Västmanlands län