Välbesökt örnskådning på Ängsö

Söndagens örnskådning lockade runt 300 besökare till utsiktstornet på Ängsö. Och visst var även fåglarna där. Flera havsörnar sågs cirkla över tornet och fjärden.
Männinskor på utsikttornet på Ängsö spanar efter havsörnar.

Under dagen hölls flera eldar igång och det var full fart på korvgrillningen.   

Havsörnarna trivs i trakterna kring Ängsö. Här hittar de föda under vintern eftersom öns yrkesfiskare lämnar fiskrens på isen. Under söndagen höll sig örnarna länge uppe i luften men framåt eftermiddagen vågade de sig ner på isen och till fiskrenset.