Öppet öga – Ditt öga gör skillnad!

Varje år dödas många vilda djur olagligt, ägg från vilda fåglar samlas in och säljs, och fridlysta växter grävs upp. Öppet öga är en kampanj som drivs av Länsstyrelserna, Polisen och Naturvårdsverket för att få allmänheten att hjälpa till att stoppa brott som sker i naturen.
Huvdet på en berguv.

Nu under våren när vilda fåglar bygger bo och lägger ägg är det extra hög risk för att brott mot artskyddet begås. Ägg och fågelungar från framför allt rovfåglar och ugglor är attraktiva att samla in eller fånga och sälja vidare till samlare runt om i världen.

-Vi kan inte se allt och är beroende av att du som ser eller misstänker att brott begås anmäler det till polisen eller Länsstyrelsen. Du kan tipsa anonymt, säger Lena Strömvall, artskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland.

Många uppskattar den svenska naturen och inser vikten av att bevara den stora variationen av växter och djur som finns här. Men tyvärr finns det människor som vill tjäna pengar genom att olagligt samla in och sälja växter, ägg och djur. Vissa människor fångar också in levande djur för att ha dem hemma, vilket är olagligt.

– Genom "Öppet öga" vill vi också öka kunskapen om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen, fortsätter Lena Strömvall.

För mer information, kontakta:

Lena Strömvall, artskyddshandläggare Länsstyrelsen i Västmanland, tel 010-224 93 53.
Polismyndigheten, tel 114 14.

Mer information om Öppet öga finns också på Länsstyrelsens webbplats.

​Exempel på vad som gäller i naturen:

  • Utanför jakttid är våra vilda djur, deras boplatser och ägg fredade.
  • Djurungar ska lämnas ifred.
  • Du får plocka de flesta vanliga blommor, bär och svampar i naturen.
  • Det är inte tillåtet att plocka fridlysta arter som till exempel orkidéer, mistel, mosippa eller bombmurkla.
  • Handel med uppstoppade fåglar styrs av många olika regler och undantag. Ta reda på vad som gäller vid varje tillfälle.
  • Du får inte behålla en upphittad, död falk för att stoppa upp den och ha på väggen hemma. Det gäller de flesta rovfåglar och ugglor också. Dessa ska lämnas till polisen.