Vattenmyndigheten bjöd in till demonstrationsdag vid Bornsjön

Den 7 september bjöd Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt in 30 deltagare till en demonstrationsdag i fält vid Bornsjön strax utanför Södertälje. Försöksanläggningen Project Born har pågående försök med åtgärder för att minimera läckage av fosfor och växtskyddsmedel.

Under dagen presenterades ett urval av jordbruksåtgärder mot övergödning, resultat från de pågående försöken för att minska fosfor­läckage från jordbruksmark till vatten vid såväl Bornsjön som andra platser i Sverige. Dennis Wiström från Västerviks kommun var även på plats och berättade om deras prisbelönta åtgärdsarbete för att minska fosforbelast­ningen från jordbruksmark på Gamlebyviken.

- Det var inspirerande att lyssna på Dennis Wiström och hur han fått "sina" lantbrukare att genomföra flera åtgärder för att minska fosforläckaget och därmed minska övergödningen i kommunens vatten. Han brinner för frågorna och hans arbete har lett till friskare vatten, ökade skördar och bättre förutsättningar för turismnäringen, berättar vattenvårdsdirektör Mats Wallin. 

Läs mer på Vattenmyndigheterna

Titta gärna på en kortfilm från dagen här