Nu lanseras ny kampanj mot hedersförtryck

Alla äger rätten till kroppslig integritet och att forma och påverka sitt eget liv. Det är budskapet i länsstyrelsernas nya informationskampanj, som består av fem kortfilmer vilka visar att många unga personer i dag inte får den möjligheten.
Plansch med filmernas namn

​Alla människor ska få välja själva vem man vill umgås med, bli kär i och gifta sig med om man vill. Det är något som de flesta av oss upplever som självklart, men verkligheten är en helt annan för en del barn och unga.

– Vi kan alla ta ansvar för barn och unga som far illa. Myndigheter har dock en skyldighet att agera när barn och unga är utsatta för olika former av övergrepp. Det finns en tydlig lagstiftning mot barn och tvångsäktenskap och den måste vi se till blir tillämpad för alla som är i behov av stöd och skydd, säger Juno Blom, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland.

I samarbete med övriga länsstyrelser i Sverige har Länsstyrelsen Östergötland tagit fram fem korta filmer som visar vad begränsningar, kontroll, kränkningar och våld innebär för många flickor och unga kvinnor i landet. Och även en del pojkar och unga män. Förövarna är ofta inte bara en person, utan det kan vara ett kollektiv av föräldrar, syskon och andra släktingar.

Filmerna ska kunna användas inom olika verksamheter och är anpassade för bildskärmar, sajter, Facebook och andra sociala medier. De visar vad utsattheten kan handla om, vikten av att agera, vad man kan göra och vart man kan vända sig.

Länsstyrelserna har fått ett uppdrag av regeringen att på regional nivå samordna arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. Länsstyrelsen Östergötland har även ett regeringsuppdrag att ansvara för ett nationellt kompetensteam och en nationell stödtelefon.

– Det är en fråga som vi arbetar med året runt. Just nu kraftsamlar vi inför sommarlovet då många flickor och pojkar gifts bort under utlandsresor. Vi kan aldrig acceptera att ett barn blir bortgift och för att uppnå nolltolerans måste alla i samhället engagera sig och ta position för barn och ungdomar, säger Pernilla Börjesson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Västmanland.

Alla länsstyrelser har ett uppdrag från regeringen att motverka alla former av hedersrelaterat våld och förtryck.

FAKTA

Länsstyrelsen Östergötland fått  i uppdrag att ta fram en nationell informationskampanj om den nya lagstiftningen mot äktenskapstvång som trädde i kraft 1 juli 2014. Den består av affischer, filmer och vägledning som finns för nedladdning via webbplatsen www.hedersfortryck.se

 

Se de nya filmerna i informationskampanjen här.

På hedersfortryck.se hittar du även information om den nationella stödtelefonen (010-223 57 60) som är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, klockan 09:00-16:00. Dit kan yrkesverksamma och frivilligorganisationer vända sig för att få råd och stöd i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer såsom barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

 


 Informationsfilmer

Rätten

I Sverige har vi rätten att själva forma och påverka våra liv, rätten till kroppslig integritet och de rättigheterna ska gälla alla. Men i verkligheten är det inte så för alla. Det finns barn och unga som utsätts för kontroll med starkt begränsade val i livet.

Studenten 

Varje år när höstterminen börjar står skolbänkar tomma. Det är flickor, och ibland också pojkar, som under sommaren blivit bortgifta i utlandet – i strid med flickans eller pojkens egen vilja och med en rädsla för att de inte kommer tillbaka till skolan och det liv de själva önskat.

Kärleken

Att bli kär i vem man vill borde vara en självklarhet – men det gäller inte alla! Många unga möter okunskap, oförståelse och också intolerans från sin omgivning. De möter en verklighet där deras kärlek inte är accepterad.

Våldet

Våld, kränkningar, begränsningar och kontroll – det är en vardag för många flickor och kvinnor i Sverige. Men också för en del pojkar och unga män. Förövarna är ofta inte bara en person, utan det kan vara ett kollektiv av föräldrar, syskon och andra släktingar.

Mannen

Barnäktenskap är skadligt för barns liv, hälsa och utveckling. Ett av FN:s utvecklingsmål är att barnäktenskap ska stoppas. I Sverige är det sedan 2014 inte möjligt för barn att ingå äktenskap. Under senare år har det dock i flera sammanhang uppmärksammats att barn som nyligen anlänt till Sverige har varit gifta.

Se de nya filmerna i informationskampanjen här.