Vattensituationen i länet

Länsstyrelsen följer utvecklingen och för en dialog med länets kommuner och andra myndigheter.

Uppdaterad: onsdag 26 juli 2017 

Låga grundvattennivåer i landet och länet

Grundvattennivåerna är för närvarande mycket låga i Svealand, stora delar av Götaland, samt södra delen av Norrland. Bakgrunden till dagens vattensituation är för lite nederbörd under de senaste två åren, särskilt under vinterhalvåret. När växtsäsongen har inletts och dagstemperaturen stiger förväntas situationen bli sämre. Om nederbördsmängderna återgår till de normala kan situationen bli bättre, men troligtvis inte förrän i höst-vinter.

De flesta kommuner i Västmanlands län använder sig av ytvatten från sjöar och vattendrag för vattenförsörjningen. Kommunerna bedömer att de låga grundvattennivåerna inte kommer att orsaka några stora problem för den allmänna vattenförsörjningen. Däremot kan vissa mindre kommunala vattentäkter påverkas av de låga grundvattennivåerna. För närvarande råder det bevattningsförbud i Kungsörs kommun.

Störst risk för enskilda brunnar

Risken för påverkan bedöms som störst för enskilda brunnar och vissa mindre kommunala vattentäkter. Den som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i vattentäkten och fundera över vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Håll koll på information från din kommun

Den som är ansluten till kommunal vattenförsörjning bör vara uppmärksam på information från kommunen om läget och eventuella begränsningar i vattenanvändningen.

Arboga kommun

Fagersta kommun

Hallstahammars kommun

Köpings kommun 

Kungsörs kommun  Bevattningsförbud 2017-07-24

Norbergs kommun

Sala kommun

Skinnskattebergs kommun

Surahammars kommun

Västerås kommun

 

Läs mer:

Information från Sveriges geologiska undersökning (SGU) om vattenbristen i landet

Samlad information på Krisinformation.se om vattensituationen 2017

Risk för vattenbrist - SMHI
Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Kartor och information om lågflöden från SMHI uppdateras varje måndag. Kartor och information om grundvatten från SGU uppdateras måndagar efter den 25:e.

 

Rinnande vattenkran i trädgård