Miljö- och klimatråd

Miljö- och klimatrådet är en samarbetsplattform för att nå ett hållbart samhälle i länet. Medlemmarna i rådet är företag och organisationer som genom sin verksamhet har stor betydelse för länets miljöutveckling. Rådet bidrar till att viktiga miljö- och klimatfrågor uppmärksammas och prioriteras både i samhället och inom de egna organisationerna.
Illustration med FN:s 17 mål för global hållbarhet.

Miljö- och klimatrådets arbete

Rådet är en samverkande och pådrivande kraft för att nå ett hållbart samhälle. Genom samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte ska rådets arbete resultera i att konkreta åtgärder genomförs som ger bättre miljö och klimat i länet. Det ska också leda till att Västmanland blir en förebild när det gäller miljö och klimat.

Arbetet sker i linje med:

​Miljö- och klimatrådets vision

Rådets vision är att Västmanland ska vara en miljö- och klimatförebild år 2030.

Det innebär att:

  • Länets invånare och verksamhetsutövare har kunskap om och tar miljöhänsyn
  • Akademi, näringsliv, organisationer och offentlig verksamhet samverkar för hållbara lösningar
  • Vi tar tillvara de affärsmöjligheter som den globala omställningen till ett hållbart samhälle erbjuder
  • Vi tar ansvar för att genomföra åtgärder, enskilt och tillsammans
  • Vi ska skapa ett hållbart samhälle för våra barn

Om miljö- och klimatrådet

Rådet består av representanter för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, akademi och region Västmanland. Landshövdingen är ordförande. För att stödja rådet finns en beredningsgrupp och två fokusgrupper. Beredningsgruppen ansvarar för att inriktningsbeslut som fattats av rådet planeras och genomförs. Fokusgrupperna ansvarar för att planerade åtgärder genomförs.

Medlemmar i rådet

Ordförande, Landshövding Minoo Akhtarzand, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Anders Röhfors, Kommunalråd, Arboga kommun
Anders Teljebäck, Kommunalråd, Västerås Stad
Andreas Porsvald, Landstingsråd, Region Västmanland
Berndt Holmqvist, Chef Miljö- och klimat, Westinghouse Electric AB
Carina Akterhag, Marknadsområdeschef, Riksbyggen
Carina Färm, VD, VafabMiljö
Carl Aschan, Regionchef, LRF Mälardalen
Carola Alzén, VD, Mälarhamnar AB
Carola Gunnarsson, Kommunalråd, Sala kommun
Catarina Pettersson, Kommunalråd, Hallstahammars kommun
Elizabeth Salomonsson, Kommunalråd, Köpings kommun
Eva Karlsson Berg, Chef Marknadsområde Mitt, Sveaskog
Jenny Stendahl, Distriktschef, Skogsstyrelsen Uppsala-Västmanland
Johanna Odö, Kommunalråd, Norbergs kommun
Kristina Reutermo, Director QEHS, Seco Tools AB
Lars-Erik Wige, Senior Advisor, SAAB CEO
Lena Westerholm, Hållbarhetschef, ABB AB
Lisa Fröberg, Stiftsadjunkt miljöfrågor, Svenska kyrkan
Lotten Herrman, Regionchef, Trafikverket Region Öst
Magnus Eklund, Managing Director, Systemair AB
Magnus Hemmingsson, VD, Mälarenergi AB
Maria Sahlin, Miljöchef, SAAB AB
Marino Wallsten, Kommunalråd, Fagersta kommun
Mikael Söderberg, Affärsutvecklingschef/Tf VD, Bostads AB Mimer
Niclas Ramsin, Director Logistics Sweden, Oriola
Pelle Strengbom, Kommunalråd, Kungsörs kommun
Per Nyström, Näringspolitiskt ansvarig, Mellanskog
Peter Gustafsson, Prorektor, Mälardalens Högskola
Peter Sjerling, VD, HSB Mälardalen
Pär Höök, Platschef, Yara AB
Staffan Stenhag, Prefekt, SLU Skogsmästarskolan
Susanne Åhlström Dahl, Plant Manager, Nordkalk AB
Tobias Nordlander, Kommunalråd, Surahammars kommun