Vigselförrättare i Västmanland

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare efter förslag från kommunerna i länet och i sådan omfattning att det svarar mot de behov som finns i kommunerna.

Behörig att vara vigselförrättare är

  1. sådan präst eller annan befattningshavare i ett trossamfund som har förordnande enligt lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund, eller
  2. den som länsstyrelsen har förordnat.

Den som är behörig enligt första stycket 1. är inte skyldig att förrätta vigsel.

Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt oavsett om makarna är av olika kön eller av samma kön.

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare efter förslag från kommunerna i länet och i sådan omfattning att det svarar mot de behov som finns i kommunerna.

Den som förordnats som vigselförrättare före den 1 maj 2009 har ett förordnande som gäller tills vidare medan förordnande som meddelats efter nämnda datum gäller för en viss period.

 

Förordnade vigselförrättare i Västmanlands län:

 

Arboga  
Per-Olov Nilsson
Kenneth Dalberg      
Liisa Pettersson
Olle Ytterberg
Agneta Bode (t.o.m. 2018-12-31)
Mats Öhgren (t.o.m. 2018-12-31)
Jerker Parksjö (t.o.m. 2018-12-31)
Kristina Theiler Johansson (t.o.m. 2018-12-31)
Jonna Lindman (t.o.m. 2018-12-31)
Andreas Silversten (t.o.m. 2018-12-31)

Fagersta  
Stig Henriksson
Marino Wallsten (t.o.m. 2018-12-31)
Anders Kilström (t.o.m. 2018-12-31)
Anna Hötzel (t.o.m. 2018-12-31)
Ann-Christine Andersson (t.o.m. 2018-12-31)
Eleonor Wikman (t.o.m. 2018-12-31)
Gustav El Rachidi (t.o.m. 2018-12-31)

Hallstahammar  
Agneta Ivemyr
Rolf Hahre
Catarina Pettersson
Carin Becker-Åström
Madeleine Ahlqvist (t.o.m. 2018-12-31)
Lillemor Quist (t.o.m. 2018-12-31)
Hans Strandlund (t.o.m. 2018-12-31)
Reijo Tarkka (t.o.m. 2018-12-31)

Kungsör  
Hans Westin
Per Strengbom
AnnMarie Andersson
Göran Svedberg
Eva Kristina Andersson (t.o.m. 2018-12-31)
Madelene Fager (t.o.m. 2018-12-31)
Thomas Göransson (t.o.m. 2018-12-31)

Köping  
Elizabeth Salomonsson
Olof Johansson
Roger Eklund
Andreas Trygg (t.o.m. 2018-12-31)
Iván Czitrom (t.o.m. 2018-12-31)
Anne Tjernberg (t.o.m. 2018-12-31)
Karina Tikkanen (t.o.m. 2018-12-31)
Ewa Nilsson (t.o.m. 2018-12-31)

Norberg
Kent Persson
Arne Pettersson
Linnéa Landerstedt
Eva Pålsson
Kenneth Östberg
Gunilla Persson
Majja Neverland
Åsa Eriksson (t.o.m. 2018-12-31)
Sten Nordström (t.o.m. 2018-12-31)

Sala  
Lena Hjelm-Wallén
Bengt Ericsson
Jan-Olof Friman
Jenny Nolhage (t.o.m. 2018-12-31)
Elisabet Pettersson (t.o.m. 2018-12-31)

Skinnskatteberg  
Anna-Lena Pligg
Åsa Gråberg
Carina Sándor
Nettan Roth (t.o.m. 2018-12-31)

Surahammar  
Kia Ericson
Britt-Inger Fröberg (t.o.m. 2018-12-31)
Tobias Nordlander (t.o.m. 2018-12-31)
Frank Pfeiler (t.o.m. 2018-12-31)
Benny Andersson (t.o.m. 2018-12-31)
Didrik af Burén (t.o.m. 2018-12-31)
Seija Blefors Edqvist (t.o.m. 2018-12-31)

Västerås  
Minoo Akhtarzand
Håkan Wåhlstedt
Ingemar Lindbergh
Gunnar Stenberg
Maria Dellham
Peter Lindström
Ann-Marie Holmquist
Ulla Persson
Elisabeth Unell
Andreas Porswald
Sari Olausson
Ann-Marie Alvarsdotter (t.o.m. 2018-12-31)
Lars Kallsäby (t.o.m. 2018-12-31)
Mats Ågren (t.o.m. 2018-12-31)
Hannes Magnergård (t.o.m. 2018-12-31)
Hans Stergel (t.o.m. 2018-12-31)
Caroline Närhi (t.o.m. 2018-12-31)
Lucas Femtler Reuterstig (t.o.m. 2018-12-31)
Anders Teljebäck (t.o.m. 2018-12-31)
Qla Zetterberg (t.o.m. 2018-12-31)
Roger Haddad (t.o.m. 2018-12-31)
Anna Hård af Segerstad (t.o.m. 2018-12-31)
Kenneth Holmstedt (t.o.m. 2018-12-31)
Caroline Lilja (t.o.m. 2018-12-31)
Fredrik Kadesjö (t.o.m. 2018-12-31)
Åsa Coenraads (t.o.m. 2018-12-31)