Bilder från skogsbranden

Fotografierna får användas för redaktionellt ändamål för att informera om skogsbranden, men inte i kommersiellt syfte. Om bilderna används vid publicering ska du ange vem som tagit bilden. Se hänvisning under varje bild.

 

Livet återvänder Foto: Länsstyrelsen i Västmanland

 

Svedjenäva Foto: Länsstyrelsen i Västmanland

 

Svedjenäva Foto: Länsstyrelsen i Västmanland

 

Informationsskylt Foto: Länsstyrelsen i Västmanland

 

Flygbild Foto: Kjell Gustavsson

 

Karta Foto: Kjell Gustavsson

 

Staben i Ramnäs Foto: Kjell Gustavsson

 

Flygbild Foto: Länsstyrelsen i Västmanland