Kartor

Karta över brandområdet

Kartor över brandområdet

Naturreservatet Hälleskogsbrännan (pdf)
Kartan visar vägar som är öppna i Hälleskogsbrännan och var du hittar parkeringar, eldplats, information och fasta fotopunkter.

Kolmilor och kolstigar i brandområdet (pdf)
Kartan visar bland annat resterna av de kolmilor som upptäcktes i samband med skogsbranden.

Brandens förlopp (pdf)
Kartan visar brandens förlopp från 31 juli till och med 4 augusti. Gränserna är ungefärliga.

Brandens storlek - en jämförelse (pdf)
Kartorna visar brandens storlek jämfört med sex olika svenska städers ytor.