Inför ett besök

En skylt som står i den branddrabbade skogen.

Begränsad vikt på vissa vägar under våren

Det råder just nu begränsad vikt på vägen in till Hälleskogsbrännan från Hörnsjöfors. Anledningen är att tjälen håller på att gå ur marken. Vägen har en begränsad vikt på max 12 ton under tjällossningsperioden. Prognosen är att tjällossningen är över i mitten av maj.

Informationsfilm

Filmen tar upp vad du bör tänka på när du vistas i den branddrabbade skogen.

Här kan du titta på filmen

Respektera allemansrätten

Allemansrätten ger dig en unik möjlighet att röra dig fritt i naturen. Men även ett ansvar att respektera natur och djurliv. I allemansrätten ingår även att visa hänsyn till de som bor och arbetar i området. Tänk på att du får vara i skog och mark men inte på privata tomter.

Där det redan är och där det kommer bli naturreservat kan andra regler gälla.

Information om länets reservat

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverket

Aktuella kartor över området

Fallande träd och grenar

På många håll i den branddrabbade skogen har marklager och rötter brunnit upp och träden har därför inte lika mycket fäste i marken. Under tiden området har varit avlyst har en stor mängd träd blåst omkull. Träd och grenar kommer även i fortsättning ha något lättare att falla i den branddrabbade skogen jämfört med i en vanlig skog – framförallt om det blåser.