Dokumentation

Bilder

När Länsstyrelsen arrangerade Tackceremonin visade vi bildspel som alla de som arbetat med insatsen och drabbades av skogsbranden bidrog med. Bilderna är väldigt närvarande och kom branden mycket nära. Här visar vi ett urval av alla de fantastiska bilder vi fick ta del av.  

Här kan du titta på fler bildspel (Youtube)

 

 

Informationsblad 

Växter och djur återvänder (pdf)
Kulturspår i skogsbrandsområdet (pdf)
Skogsbranden i Västmanland 2014 (pdf)

Information in English 

Wildlife returns (pdf)
Cultural traces after the fire (pdf)
The forest fire in Västmanland 2014 (pdf)

Dokumentation

Länsstyrelsens dokumentation av skogsbranden (pdf)
Reportage - om Länsstyrelsens arbetet efter branden

Filmer

Tillåtet att vistas i skogen (Youtube)
Informationsfilm om saker du bör tänka på när du vistas i den branddrabbade skogen.

Djuren återvänder till den branddrabbade skogen (Youtube)
I bildspelet ser du räv, grävling, lo, kronhjort och hare.

Skogsbranden i Västmanland 2014 (Youtube)
Intervjuer med drabbade, räddningsledare, polis och Länsstyrelsen Västmanland. Filmen berättar om den första tiden efter brandens utbrott.

Utvärderingar

Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 (pdf)
Utförd av Crismart på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län, Fagersta kommun, Norbergs kommun, Sala kommun och Skinnskattebergs kommun

Olycksutredning - Skogsbrand Västmanland (pdf)
Utförd av Nerikes brandkår på uppdrag av räddningstjänsterna i Västmanland.

Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter Länsstyrelsens övertagande av räddningstjänsten (pdf)
Utförd av Nerikes brandkår på uppdrag av Länsstyrelsen Västmanland.

Regeringens rapport från Skogsbrandsutredningen (pdf)
En beskrivning och utvärdering av den operativa händelsen och övrigt arbete i samband med skogsbranden.

Erfarenheter, reaktioner och samhällets stöd efter skogsbranden i Västmanland 2014 (pdf) Utförd av Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala Universitet.

Åtgärder för stärkt krisberedskap efter skogsbranden i Västmanland

Regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utifrån erfarenheterna från hanteringen av skogsbranden ska MSB skapa förutsättningar för en stärkt beredskap. Det innebär att de ska sammanställa slutsatserna från de utredningar och utvärderingar som har genomförts med anledning av skogsbranden. De ska även bedöma om det finns behov av ytterligare åtgärder som syftar till att stärka samhällets krisberedskap.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida