Risker i länet

Länsstyrelsen ska regelbundet analysera risker och sårbarheter inom det egna ansvarsområdet. Arbetet sammanställs i en risk- och sårbarhetsanalys som redovisas till regeringen.

​​​​​​​​​Arbetet regleras i Förordning med länsstyrelseinstruktion (SFS 2007:825) samt Förordning 2015:1052 om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att få en samlad riskbild i länet och därigenom verka för att uppnå ett stabilare och säkrare samhälle som kan hantera konsekvenserna av en samhällsstörning. Utifrån riskbilden kan förebyggande och avhjälpande åtgärder vidtas.

I arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ingår även att stödja och främja kommunernas arbete inom området.   

Områdesansvar

Mer om Länsstyrelsens geografiska områdesansvar