Signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA

Regeringen har slagit fast att radio och television även i fortsättningen är de bästa kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser.

Det finns två typer av meddelande; varnings- och informationsmeddelande.

Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller miljö. För att varna befolkningen vid en allvarlig fara finns dessutom på vissa orter ett varningssystem som består av ett antal tyfoner.

Signalen Viktigt meddalende till allmänheten illustreras

När du hör signalen ska du:

  • gå in
  • stänga dörrar, fönster och ventilation
  • slå på radio/TV för att inhämta mer information

När den omedelbara faran är över ges signalen ”Faran över”.

Viktigt meddelandesignalen följd av signalen ”Faran över” provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00

Alla signaler och deras betydelse kan du hitta i telekatalogen.

Informationsmeddelande sänds, dock utan krav på omedelbarhet, för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller  miljö.

 

Var sänds meddelandet?

I nedanstående radio- respektive TV-kanaler kommer dessa meddelanden att sändas:

 

Sveriges Radio
FM-kanaler
Privata lokalradion
Sveriges Television Viasat (TV3, TV6, TV8)
Sveriges Utbildningsradio Kanal 5
TV 4 Kanal 9

 

 Mer om VMA