Utbildning och övning

Länsstyrelsen arbetar med utbildning och övning för att kunna hantera allvarliga händelser i länet. Länsstyrelsen har utbildningar och övningar dels för sin egen personal, dels för övriga resurser i länet.

Länsstyrelsen i Uppsala län och länsstyrelsen i Västmanland har ett samarbete när det gäller kurser i ledningsmetodik, regional samverkan och information. Länsstyrelsen erbjuder under året ett antal utbildningar och mötesplatser inom området krisberedskap. Utbudet ger möjlighet till kompetensutveckling inom främst stabs- och ledningsmetodik, kriskommunikation och samverkan.

Utbildningar och mötesplatser