Signalskydd/krypto

I ett utvecklat informationssamhälle är organisationers information ofta avgörande för verksamheten. Signalskydd och säkra kryptografiska funktioner kan användas för att
skydda information från obehörig insyn och påverkan.

Myndigheter, landsting, länsstyrelser, kommuner, företag och organisationer som har behov av att på ett säkert och tillförlitligt sätt kunna samverka ─ kan bli tilldelade signalskyddssystem.

Nationellt godkända kryptosystem
Idag finns nationellt godkända kryptosystem for att skydda information som omfattas av sekretess. Det finns olika typer av lösningar for att skydda text, tal och data. Detta kan åstadkommas med hjälp av faxkrypton, stationära och mobila telefonkrypton, VPN-krypton, filkrypton, hårddiskkrypton samt krypton for skydd av e-post.

Säkert informationsutbyte för samhällsaktörer
Signalskydd och säkra kryptografiska funktioner ger Regeringskansliet, myndigheter och annan samhällsviktig verksamhet förmåga till säkert informationsutbyte före, under och efter en samhällsstörning.

Försvarsmakten (FM) leder signalskyddsverksamheten och arbetet med säkra kryptografiska funktioner och har bemyndigats att ge ut föreskrifter for statliga myndigheter inom detta område.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inriktar och samordnar civila myndigheters signalskyddsverksamhet och arbete med säkra kryptografiska funktioner.

Försvarets radioanstalt (FRA) stödjer de myndigheter som tilldelats säkra kryptografiska funktioner.

Vilka har tillgång till krypto?

 • Riksdagen, regeringskansliet, statsrådsberedningen, departement
 • Svenska beskickningar
 • Försvarsmaktens förband (FM:s ansvar)
 • Försvarsmaktens närstående myndigheter (FM:s ansvar)
 • Försvarsindustrin (FMV:s ansvar)
 • Samverkansmyndigheter samt i vissa fall deras lokala enheter
 • Länsstyrelser
 • Landsting
 • Polismyndigheter
 • Samhällsviktiga företag,
 • Totalt ca 200 civila enheter (organisationer)