Ditt eget ansvar

Vi har alla ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Det innebär till exempel att vi bör vara medvetna om att det ibland inträffar oväntade händelser, och att vi därför bör förbereda oss för dem.

​Tänk på:

  • och förbered dig på att olyckor och samhällskriser som påverkar vår invanda och trygga vardag kan inträffa.
  • att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte kan ta hand om sig själva.
  • att aktivt hålla dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en samhällskris, samt följer instruktioner och råd från myndigheterna.
  • att ha en hemberedskap för att under några dagar möta grundläggande behov som tillgång på vatten, mat och värme för dig och din familj.

Var förberedd!

Tänk igenom hur du och din familj skulle klara er vid ett längre strömavbrott eller andra händelser. Förbered dig genom att till exempel se till att du har tillgång till stearinljus, ficklampa, batteridriven radio, varma filtar, vattendunkar och konserver. För mer information ….

Om en allvarlig händelse eller samhällskris inträffar:

  • Håll dig informerad om läget och vilka råd du bör följa. Ta del av nyhetssändningar på radio och TV eller besök din kommuns och andra relevanta myndigheters och organisationers webbplatser.
  • På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra aktörer som riktar sig till allmänheten. Där kan du få information om pågående samhällskriser och mer allmän information om krisberedskap, ditt och samhällets ansvar, risker och tidigare inträffade kriser.  
  • Vid ett strömavbrott, då det inte går att använda Internet och TV som informationskälla, kan du t ex använda dig av en batteridriven eller solcellsdriven radio, alternativt bilradion. Inom länet är det i första hand P4 Västmanland du ska lyssna på.
  • Vid en samhällskris publicerar länsstyrelsen information om myndigheters åtgärder och det aktuella läget.