Statsbidrag till tidiga insatser asylsökande - TIA

Länsstyrelsen fördelar medel för att främja utveckling inom integrationsområdet. För närvarande finns tre stödformer: § 37 och § 37a i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar samt medel till utförare av tidiga insatser (TIA) enligt förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamhet för asylsökande m.fl.
Människor hand i hand runt jorden, broderi

Utvecklingsmedel - § 37

Ersättning i syfte att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn. Kan sökas av kommuner eller kommunförbund.

 

Utvecklingsmedel - § 37 a 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Kan sökas av kommuner.

Statsbidrag för TIA

Ersättning för att utföra tidiga insatser till asylsökande. Kan i första hand sökas av civilsamhället. Ersättning får lämnas till kommuner eller kommunalförbund när behovet av verksamheter inte tillgodoses av andra organisationer. Ersättningen får i sådana fall inte användas för att utföra uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att utföra.