Utvecklingsmedel och TIA

Länsstyrelsen fördelar medel för att främja utveckling inom integrationsområdet. För närvarande finns tre stödformer: § 37 och § 37a i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar samt medel till utförare av tidiga insatser (TIA) enligt förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamhet för asylsökande m.fl. Utvecklingsmedel och statsbidrag kommer att kunna sökas under 2018. Utlysningen sker i februari. Håll utkik här på webbplatsen eller kontakta oss om du är intresserad.
Människor hand i hand runt jorden, broderi

Utvecklingsmedel - § 37

Ersättning i syfte att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn. Kan sökas av kommuner eller kommunförbund.

Utvecklingsmedel - § 37 a 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Kan sökas av kommuner.

Statsbidrag för TIA

Ersättning för att utföra tidiga insatser till asylsökande. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.