Människa och samhälle

stadbild från västerås

Här kan du söka olika tillstånd eller bidrag samt få reda på hur länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

Fakta om länet

Fakta om länet

Risk-och sårbarhetsanalys 2016

Risk- och sårbarhetsanalysen är en viktig grund för det förebyggande krisberedskapsarbetet i länet. Den ger kunskap om vad som kan inträffa och om vilken förmåga det finns för att hantera olika händelser samt kunskap om vilka konsekvenser olika händelser får.

​Risk- och sårbarhetsanalys för Västmanland 2016