Smakrik och blomstrande besöksnäring

Under namnet "Smakrik och blomstrande besöksnäring" ordnar vi kurser och rådgivning för besöksföretag på landsbygden i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. Du som har ett boende, servering,  gårdsbutik, aktiviteter för besökarna eller annan besöksverksamhet på landsbygden är målgrupp. Alla företag som tillhör målgruppen är välkomna att delta på aktiviteterna!

Rådgivning för ett lönsammare besöksföretag

Nu kan du som har ett besöksföretag på landsbygden i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebro län få rådgivning anpassat för just ditt företag inom följande ämnesområden:

Hur går rådgivningen till och vad kostar det?

Fundera igenom vad ditt företag behöver hjälp med för att kunna utvecklas. När du hittat ett ämnesområde du är intresserad av tar du kontakt med en av de upphandlade rådgivarna. Du hittar deras kontaktuppgifter under respektive ämnesområde. Du betalar 30 procent av den totala rådgivningskostnaden.

Här hittar du detaljerad information

Aktiviteterna vänder sig till dig som har:

  • ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen med boende, servering, gårdsbutik, aktiviteter för besökare eller annan besöksverksamhet
  • är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Med landsbygd menas områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare. Med företag menas en verksamhet som är registrerad som näringsverksamhet enligt Skatteverkets regler.

Kostar det någonting att vara med på aktiviteterna?

Deltagaravgiften för att gå en kurs är 500 kr + moms. Ett företagsbesök är kostnadsfritt. Förtäringen på aktiviteterna får du betala själv. Vid enskild rådgivning bekostar företaget 30 % av rådgivningskostnaden.

Kurser, företagsbesök och rådgivning utvecklar besöksföretaget

Genom utbildning och nätverksbygge vill vi stimulera besöksföretag på landsbygden att utveckla sitt företag till att bli lönsamt och konkurrenskraftigt. Tidigare ordnade vi aktiviteter för besöksföretag under namnet ”Trädgård som tillgång”.

Vi erbjuder aktiviteter inom olika ämnesområden:

  • Skapa en attraktiv utemiljö för besökarna
  • Generera fler gästnätter på landsbygden
  • Effektivare försäljningsteknik
  • Lyft matupplevelsen
  • Sälj mer med platsens kulturarv och historia

Vi erbjuder en kombination av kurser, studiebesök och enskild rådgivning inom de olika temana. Syftet är att skapa ett upplägg där ni deltagare har möjlighet att varva gruppaktiviteter med rådgivning på det egna företaget. Syftet är också att erbjuda en möjlighet att träffas och skapa nätverk.

I möjligaste mån lägger vi kurser ute på besöksföretag som ingår i målgruppen.

Har du några frågor om "Smakrik och blomstrande besöksnäring"?

Tjänsten som projektledare för satsningen "Smakrik och blomstrande besöksnäring" är under tillsättning. Har du några frågor kan du kontakta avdelningschef Maria Ek, 010-224 92 45 eller maria.ek@lansstyrelsen.se

Vem bekostar aktiviteterna?

Aktiviteterna bekostas av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och följande län är med och finansierar: Länsstyrelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län.

 

 Content Editor

Aktiviteterna är slut för året!

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev med aktuella kurser inom projektet "Smakrik och blomstrande besöksnäring"? Anmäl dig här!

 

 Genomförda aktiviteter

Låt dig inspireras av våra tidigare kurser, studieresor och företagsbesök! Här kan du också ta del av till exempel minnesanteckningar och receptsamlingar från de olika aktiviteterna.

Genomförda aktiviteter