Sociala medier

Länsstyrelsen i Västmanlands län använder sociala medier för att sprida information och föra dialog mellan Länsstyrelsen, länsinvånarna och alla andra som är intresserade av myndigheten och Västmanlands län.

​​​Länsstyrelsen i Västmanlands läns Facebooksida och Twitterkonto bevakas under kontorstid alla vardagar året runt. Vi välkomnar frågor och synpunkter inom alla de områden som hör till Länsstyrelsens verksamhet.

Alla inlägg som publiceras av besökare på vår Facebooksida betraktas som inkomna handlingar och de diarieförs och hanteras enligt våra normala rutiner.

Här finns vi idag

Logga Twitter 

Följ oss på Twitter

 

Via Länsstyrelsens Twitter kan du följa nyheter, pressmeddelanden, tips om aktuella konferenser och rapporter med mera.

Följ gärna våra medarbetare på Länsstyrelsen i Västmanland som twittrar inom sina respektive yrkesområden:
Mats Wallin, Vattenvårdsdirektör
> Martin Larsson, Vattenstrateg
> Jenny Caruso, Vattensamordnare
> Åsa Erikols, Kommunikatör
 

Logga Facebook

Följ oss på Facebook

 

Via Länsstyrelsens Facebooksida kan du följa nyheter, pressmeddelanden, tips om aktuella konferenser och rapporter med mera.

            


Följ oss på Linkedin

 

 På vår Linkedinsida kan du bland annat hitta våra lediga jobb. 

 

Logga YouTube

 Titta på våra filmer på Youtube

I vår kanal på Youtube samlar vi informationsfilmer från vår verksamhet.

Tänk på

Kommentarer och inlägg som publiceras i våra kanaler blir allmänna handlingar. Skriv inte ut känslig information som till exempel personuppgifter i våra sociala medier. Vid sådana ärenden eller vid frågor om specifika ärenden rekommenderar vi att du kontaktar oss via e-post, telefon eller brev.
Tfn: 010-224 90 00, e-post: vastmanland@lansstyrelsen.se,
brev: Länsstyrelsen Västmanland, 721 86 Västerås.

Kränkande uppgifter eller sekretessbelagd information får inte förekomma. Om så ändå sker tar vi bort inläggen. Detta gäller också förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.

Länsstyrelsen har möjlighet att ta bort kommersiella meddelanden samt inlägg som inte är relevanta i förhållande till det ämne som Länsstyrelsen tagit upp utan speglar användarens egen agenda, eller på annat sätt inte hör hemma i den aktuella kanalen. Vi tar också bort kommentarer och innehåll som strider mot svensk lag, till exempel:

  • Hets mot folkgrupp
  • Olovliga våldsskildringar
  • Barnpornografi
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • upphovsrättsintrång

Tänk på att hålla en god ton och känna ansvar för att dialogen inte övergår i kränkningar eller påhopp.