Var med och utveckla länets livsmedelsstrategi

Vill du vara med och utforma Västmanlands livsmedelsstrategi? Välkommen på workshop där vi tillsammans formulerar mål för ökad livsmedelsproduktionen i länet.
Grönsaker.

Strategin har fyra fokusområden: viltmat, krismat, länets mat och upplevelsemat:

  • Viltmat ska tillgången till mat från våra skogar och vatten.
  • Krismat ska trygga länets livsmedelsförsörjning vid kris.
  • Länets mat ska öka produktionen och förädlingen av länets livsmedel och möjliggöra för mer lokal mat i den offentliga sektorn.
  • Upplevelsemat ska stärka Västmanland som matregion där maten blir en reseanledning både för länets invånare och besökare.

Workshopen arrangeras av Länssstyrelsen, Region Västmanland och LRF Mälardalen.​

Målgrupper: Producenter och förädlare av livsmedel, handlare, politiker och tjänstemän i offentlig sektor.

Datum och tid: 17 april 2018, klockan 9.00-16.00.

Plats: Aros Congress Center, Västerås.

Program:

Klockan 09:00 - 09:20 Landshövdingen inleder.
Klockan 09:20 – 10.15 Introduktion och presentation av de fyra fokusområdena
Klockan 10.15 - 10.30 Paus
Klockan 10:30 - 12:00 Workshop
Klockan 12:00 - 13:00 Lunch
Klockan 13:00 - 14:30 Workshop
Klockan 14:30 - 14:50 Paus
Klockan 14:50 – 16.00 Workshop och summering

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. Lunch, kaffe förmiddag och eftermiddag ingår. Anmälan är bindande, men du kan överlåta platsen om du inte kan delta. Om du uteblir eller avbokar efter anmälningstiden har gått ut debiterar vi 750 kr/person.

Anmälan: Anmäl dig senast den 6 april genom att klicka på länken "Gå till anmälningsformuläret" längst ned på sidan. Ange i din anmälan om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som vi ska tillgodose, eller om du har allergier eller är behov av speciell kost.

När du anmäler dig kommer du också få svara på frågan om vilket av följande ämnen du är mest intresserad av att diskutera: viltmat, upplevelsemat, krismat eller länets mat.

 

Välkommen!