Information och inspiration - Klimatklivet Västerfärnebo

Länsstyrelsen i Västmanlands län bjuder in till ett informationsmöte om Klimatklivet, statligt stöd till solceller och stöd för Landsbygdsutveckling. Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle

​Under kvällen informerar vi om vad Klimatklivet är, vilka som kan söka och hur processen ser ut. 
Vi diskuterar vilka behov som finns och vad just din verksamhet skulle kunna göra. Vi kommer också att berätta om andra stöd för landsbygdsutveckling och statligt stöd till solceller.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut.

Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. 

Det går till exempel att söka stöd för att:

  • fasa ut fossil energi
  • ta tillvara restvärme
  • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
  • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
  • minska utsläppen av metan eller lustgas
  • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Alla förutom privatpersoner kan söka klimatklivet, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

I det svenska landsbygdsprogrammet finns investeringsstöd och projektstöd som riktar sig till boende på landsbygden.

Statligt stöd för solceller kan sökas av både företag och privatpersoner.

 

Tid: Torsdag 11 januari kl 15:00-17:00

Plats: Svartådalens Natur och kulturcenter, Klockarvägen 7, Västerfärnebo.

Anmälan: Anmäl dig i anmälningsformuläret nedan, senast måndag 8 januari 2018

Kostnad Gratis, kaffe och smörgås ingår.
 
Har du frågor, kontakta:
Robert Axelsson, Klimatklivet, Pamela Knutsson, statligt stöd till solceller eller Yngve Lilljegren Landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Västmanland, 
tfn 010-224 90 00
e-post: klimatklivet.vastmanland@lansstyrelsen.se 

 klimatklivet.jpg