Björnön – friluftsliv nära staden

Två människor sett bakifrån som sitter på en strand.
Naturreservatet Björnön i Mälaren, strax utanför Västerås, är ett mycket populärt och välbesökt friluftsområde. Här finns motionsspår och en vandringsled, en välbesökt pulkabacke, grillplatser, badplatser, utsiktsplatser och mycket mer.

Friluftsliv

Björnön är ett favoritområde för västeråsarna när det gäller utflykter och motion. Här kan du bland mycket annat bada, promenera, springa, åka skidor och pulka. Här finns flera rast- och grillplatser där du kan ta en paus. På Björnön finns också en camping, restaurang och på sommaren en kiosk.

Till Björnön kan du ta dig på många sätt: promenera, cykla, ta stadsbussen, bilen, båten eller ta skridskorna på vintern.

Fågeln mindre hackspett på trädstam.

Naturen

På Björnön finns en omväxlande natur med både äldre löv- och barrskogar och öppna områden. På våren täcks marken av vitsippor, blåsippor och gullviva. Här växer många mistlar, Västmanlands landskapsblomma. Genom att äta mistelns bär kan dubbeltrastar överleva vintern istället för att flytta. Andra fåglar som trivs på Björnön är skogsduva, mindre hackspett, mindre flugsnappare och nötkråka.

På Björnön lever olika sällsynta insekter som exempelvis mulmknäppare, storfibblebi och bibagge. I de gamla lindarna lever flera sällsynta skalbaggsarter som är beroende av just gamla lindar. Dessa arter finns bara på några få andra ställen i hela Sverige.

Betydligt vanligare och lättare att se för dig som besökare är större djur som till exempel dovhjort, rådjur och hare.


 Fakta

Kommun: Västerås
Skyddat år: 1959
Areal: 271 ha
Förvaltare: Västerås stad
Mer information: Västerås stad (tel. 021–39 00 00)

Get Microsoft Silverlight

 Mer att läsa