Hälleskogsbrännan - naturen börjar om efter skogsbranden

Hälleskogsbrännan är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014. I brandens spår växer ny grönska fram och djur och fåglar har vänt tillbaka. Det är både fascinerande och skrämmande att se hur dramatiskt naturens krafter har ändrat landskapet.

Efter en skogsbrand uppstår en speciell miljö där ett stort antal mycket ovanliga och hotade arter trivs. I Hälleskogsbrännan kan du följa den spännande förändringen i naturen som kommer att pågå många år fram i tiden.

Friluftsliv

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att göra området mer tillgängligt för besökare. Vid Grävlingsberget finns informationsskyltar, parkering och en grusad stig. Här finns även ett utkikstorn, rastplats, flera toaletter, ett uteklassrum och information med fokus på djuren och naturen efter branden.

Flera informationsplatser kommer att anläggas i andra delar av naturreservatet, bland annat en fotoutställning om brandförloppet, räddningsinsatsen och människor som på olika sätt påverkades av branden.

Faktablad om Hälleskogsbrännan med öppna vägar, rastplatser, informationsskyltar med mera (pdf).


 Fakta

Kommuner: Sala, Surahammar, Fagersta
Skyddat år: 2015
Areal: 6420 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00)

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight