Sörkvarnsforsen – vilda vatten och lummig lövskog

Bildspel, fotograf Thomas Norrman, Hallstahammars kommun

I Sörkvarnsforsens naturreservat forsar Kolbäcksån förbi Hallstahammar på sin väg mot Mälaren. Här kan du vandra längs stigarna, vila på en bänk och njuta av det forsande vattnet och den grönskande lövskogen. Besök gärna reservatet vid olika årstider! Då har du möjlighet att se vattnet forsa fram i olika hastigheter, uppleva trädens färgskiftningar och se olika fåglar eller växter.

Friluftsliv

Naturreservatet består av två forsar, Norrkvarnsforsen och Sörkvarnsforsen med mellanliggande lugnare vatten. Den sammanlagda fallhöjden är 18 meter och den totala forslängden är cirka 700 meter. Norrkvarnsforsen är utbyggd för vattenkraftproduktion men vid Sörkvarnsforsen forsar vattnet fritt. Tidigare låg här två kvarnar och en smideshammare som utnyttjade vattnets starka kraft. Vid Sörkvarn står både den före detta mjölnarbostaden och kvarnbyggnaden kvar.

Det finns många andra spår från de människor som levt och arbetat här, till exempel brofästen, kvarnrännan och husgrunder. Du kan se allt detta när du går på den totalt 2,75 kilometer långa stigen som går runt hela reservatet. Den består både av bredare, grusade stigar och cykel- och gångbanor. Det finns flera bänkar att vila på och du kan grilla vid eldplatsen.

Naturen

Slänterna ned mot forsarna är bitvis branta och lövträden gör grönskan djungellik. Här finns gamla ekar, ask, alm och på vårarna blommar kabbelekan i överflöd med sina gula blommor. Det finns också flera mer eller mindre sällsynta växtarter, exempelvis krissla, bågsväv och liten lundsmörblomma.

Många olika fåglar trivs i Sörkvarnsforsen och här bor till exempel mindre hackspett och forsärla. På vintern är det öppna, forsande vattnet en viktig övervintringsplats för strömstarar som kan du ibland kan se dyka i det iskalla vattnet. Har du tur kan även få se kungsfiskaren leta efter småfisk på sommaren.

Karta som visar var besöksanläggningar finns.

 För besökaren

När du besöker Sörkvarnsforsen är det viktigt att visa hänsyn till områdets naturvärden. Utöver annan lagstiftning om till exempel fridlysning och terrängkörning, finns vissa regler inom reservatet som du som besökare måste följa.

Här kan du läsa de regler som gäller i Sörkvarnsforsen.

Faktablad med karta och vägbeskrivning. 

 Fakta

Kommun: Hallstahammar
Skyddat år: 1983
Areal: 13 ha
Förvaltare: Hallstahammars kommun
Mer information: Tekniska kontoret, Hallstahammars kommun (tel. 0220-240 60)

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight