Föreslå nya naturreservat

Du som markägare har möjlighet att själv föreslå områden med fin natur som du tycker ska skyddas som naturreservat. Ofta är det bara du som markägare som känner till var de finaste områdena finns.
En sjö med brygga omgiven av skog

Hur vet jag om min mark är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din mark har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till. Det är i första hand skogsområden som är aktuella att skydda som naturreservat.

Vad kan ett naturreservat innebära för mig?

Om ett naturreservat bildas på din mark har du alltid rätt till ekonomisk ersättning. Du kan också välja att behålla marken i din ägo. Jakt- och fiskerätter påverkas sällan av ett naturreservat. Du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut.

Kontakta oss

Ring eller e-posta oss direkt! Se kontaktuppgifter i rutan. Du kan också skicka ett pappersbrev. Du förbinder dig inte till något genom att höra av dig till oss. Vi vill gärna komma i kontakt med dig som är intresserad av att bevara dina fina marker.