Dispenser och tillstånd

Om du vill göra något i ett naturreservat kan du behöva tillstånd eller dispens från de regler som gäller i naturreservatet. Reglerna är olika för varje naturreservat. Läs beslutet för respektive naturreservat för att får reda på vad som gäller just där.

Exempel på åtgärder och verksamheter som kan vara förbjudna är:

  • Att uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Ändra och bygga ut byggnader och anläggningar.
  • Inventering och insamling av växter och djur.
  • Fälla eller ta bort träd eller buskar.
  • Forskning som kan påverka naturen.
  • Gräva, schakta, fylla ut.
  • Organiserade tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.

Du gör ansökan om dispens eller tillstånd på en blankett. Läs igenom blanketten för att få veta vilka uppgifter som du behöver ange. Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor!

Klicka här för att komma till blanketten.

Tänk på att många naturreservat också är Natura 2000-områden. Det innebär att du kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd du vill göra.

Klicka här för att läsa mer om tillstånd i Natura 2000-områden.