Naturminnen

Naturminnen är ett sätt att skydda enstaka naturföremål. Det vanligaste är att gamla, värdefulla träd förklaras som naturminnen. Andra exempel är speciella geologiska bildningar som stora flyttblock. Även döda träd kan vara skyddade.
Stor ek som står intill en landsväg

I Västmanland finns många naturminnen, de allra flesta är gamla ekar i Mälarlandskapet. Övriga naturminnen är andra gamla lövträd och tallar och några flyttblock. Gamla träd har ofta en stor biologisk mångfald. Vissa hotade och ovanliga arter måste ha tillgång till mycket gamla träd för att kunna överleva, till exempel saffranstickan och läderbaggen.

Det är förbjudet att skada ett naturminne. Det innebär bland annat att du inte får beskära ett träd eller gräva så att rötterna skadas. Vill du göra en åtgärd där ett naturminne kan påverkas måste du söka dispens.

Naturminnen är en skyddsform som infördes redan år 1909. Naturminnen bildas fortfarande, men i mindre omfattning. När de bildas är de som ett komplement till skydd av större områden som till exempel naturreservat.