Nationalpark

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Det är vårt svenska naturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer, att besöka och bevara. Sveriges nationalparker består av fjäll, urskogar, myrar, skärgårdar, äldre odlingslandskap med mera.
Vy över vårisarna i nationalparken Färnebofjärden, fotografi.

Sveriges nio första nationalparker bildades år 1909 som de första i Europa. Nationalparkerna ägs av staten och tanken med de svenska nationalparkerna är att  värdefulla delar av det svenska landskapet ska skyddas mot exploatering.

Färnebofjärdens nationalpark

Som en förbindelse mellan Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs och Uppsalas län finns länets enda nationalpark: Färnebofjärdens nationalpark. Färnebofjärdens nationalpark består är ett unikt älvlandskap i en vacker del av Nedre Dalälven. Sjöar, forsar, våtmarker och skogar bildar en mosaik av speciella miljöer. Parken är idealisk för den fågelintresserade. Fågellivet är ovanligt rikt, över 100 olika arter stannar här varje år och bygger bon och föder upp sina ungar.

Klicka här för att läsa mer om Färnebofjärdens nationalpark.

En vy över en fors.

 Kontakta oss

För mer information om Färnebofjärdens nationalpark kontakta:

Färnebofjärdens Nationalpark/Naturum Färnebofjärden

Gysinge Bruk
810 21 Gysinge
Telefon: 010-225 15 16

För frågor om dispens i nationalparken kontakta:

Kristina Hanson
Telefon: 010-224 92 67

Lena Strömvall
Telefon: 010-224 93 53