Fågelskyddsområden

Fågelskyddsområden är skapade för att skydda fåglar från störning. Områden där sjöfåglar häckar och där det finns boplatser för sällsynta fåglar kan vara skyddade under känsliga tider. Detta kallas för tillträdesförbud.
Översiktskarta över fågelskyddsområden i Västmanland

Det vanligaste för fågelskyddsområdena är att det, mellan 1 april till 15 juli, inte är tillåtet att komma närmare land än 100 meter. Skyddszonen och tidsperioden kan dock variera mellan olika områden. Läs därför alltid noga på de väl synliga skyltar som finns i anslutning till områden med fågelskydd.

Informationsskyltarna är gula, och skylten med förlängd skyddstid har ett rött fält som är lätt att se på långt håll.  Fågelskyddsområdena finns utmärkta på båtsportkorten och de flesta andra mer detaljerade kartor.

Detaljkarta Galten Detaljkarta Färnebofjärden Detaljkarta Gnien Detaljkarta Ridöarkipelagen Detaljkarta Askö-Tidö Detaljkarta Ängsö
Tre fågelskyddsskyltar, illustration.
Detaljerad information om vad som gäller i varje fågelskyddsområde hittar du i informationsrutorna här på sidan.

 Tillträdesförbud till skydd för fågellivet, förbudets omfattning

 Tillträdesförbud till skydd för fågellivet, detaljkartor Västmanlands län