Rovdjur

Lodjur på grusväg

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som de problem som de kan orsaka minimeras.

I Västmanlands län finns regelbunden förekomst av lodjur och varg. Både björn och kungsörn förekommer i länet och järv har påträffats vid enstaka tillfällen.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. I länets förvaltningsplan beskrivs hur vi ska förvalta dem utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi jobbar även med att informerar om de stora rovdjuren som finns i länet.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Vi besiktigar och handlägger ersättning för skador på tamdjur, hund, och egendom som orsakats av något av de stora rovdjuren.

Regional förvaltning

Varje Länsstyrelse arbetar efter en regional förvaltningsplan med riktlinjer för rovdjurens antal och utbredning. I Västmanlands län har Länsstyrelsen och Viltförvaltningsdelegationen tagit fram en regional förvaltningsplan för stora rovdjur (Förvaltningsplan för stora rovdjur 2014-2018).

Förvaltningsplanen ska ge riktlinjer för hur förvaltningen av de stora rovdjuren ska skötas. Förutom att utforma regionala förvaltningsplaner för rovdjuren, är Länsstyrelsen ansvarig för inventeringar, arbeta med förebyggande och ersättningar av rovdjursskador, skyddsjaktsärenden, förebyggande av illegal jakt, samt information till allmänheten.

 Rovdjursobservationer

 

Här kan du rapportera in din rovdjursobservation 

Med Skandobs kan du rapportera in dina observationer, kommunicera med Länsstyrelsens fältpersonal, samt se observationer som andra har lagt in. Ladda ner appen gratis från Google Play eller App Store.

Se vår film om Skandobs (YouTube)

 Här hittar du information om vad du gör om du möter ett rovdjur: