Motortrafik i naturen

Fyrhjuling i skogen

 

Länsstyrelsen reglerar och följer upp barmarkskörning i terräng och trafik med snöskoter eller vattenskoter. Avsikten är att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Reglerna skyddar naturen

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige, och snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud vid sidan av skoterlederna. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden.

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Under rubriken Terrängkörning kan du läsa om vad terrängkörning innebär, till exempel vad ett motordrivet fordon är och vad som räknas som terräng. Under rubriken Lagen och undantagen kan du läsa om de lagar och bestämmelser som styr körning i terrängen och de undantag som finns.