Licensjakt efter lodjur

Länsstyrelsen i Västmanland har tagit beslut om licensjakt efter lodjur. Jakten innefattar två lodjur. Licensjakten startar den 1 mars 2018 och kan pågå som längst till och med den 31 mars 2018.

För anmälan om fällt eller påskjutet lodjur, ring 010-2249302.

För meddelande om återstående tilldelning, ring 010-2249395.

Vem får jaga?

Person som har jakträtt i områden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakt efter lodjur på det jaktområde där denne har jakträtt, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter lodjur. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare utsetts på förhand vid varje jakttillfälle.

Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare. Alla jaktledare ska även vara anslutna till ​jägarregistret hos Naturvårdsverket.

Tillåtna vapen och metoder

I paragraf 6, 11, 14 och 16 i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18) framgår vilka vapen och ammunition som är tillåtna vid jakt efter lodjur.

Jakt med fångstredskap är inte tillåtet.

När får man jaga?

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

 

Karta över område där det är tillåtet med licensjakt efter lodjur 2017.

 Anmäl dig i Naturvårdsverkets jägarregister

För att få medverka i licensjakten efter lodjur måste du vara registrerad i jägarregistret.

Naturvårdsverkets jägarregister

 

Om du vill få information om jakten i Västmanland direkt i din mobil kan du anmäla dig till vår sms-tjänst. (frivilligt)

Anmälan jakt-sms