Jakt och vilt

Älg i skogsmiljö

Länsstyrelsen är den regionalt ansvariga förvaltningsmyndigheten för jakt och viltvård. Vi informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer avskjutningsstatistik. 

Allt vilt är fredat

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Viltskador

Vi har hand om ärenden som handlar om skyddsjakt för att motverka viltskador. I vissa ärenden kan vi ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för skador som redan har skett.

Viltförvaltning

Vi inventerar och förvaltar även rovdjursstammen i länet och utser jakttillsynsmän. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.

Statens vilt får inte jagas

I Sverige har fastighetsägare normalt rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna princip. De brukar kallas statens vilt.

Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen kan delas in i följande huvudområden:

  • att administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna (registrera områden, meddela licen­ser med mera)
  • att delta i förvaltningen av de stora rovdjuren
  • att lämna tillstånd till skyddsjakt i vissa fall (undantag från fredning)
  • att förebygga (genom ekonomiskt stöd = bidrag) och ersätta för skador av vilt som inte får jagas
  • att informera om viltets status och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan

 

 

 

 Rovdjursobservationer

Här kan du rapportera in dina rovdjursobservationer 

Med Skandobs kan du rapportera in dina observationer, kommunicera med Länsstyrelsens fältpersonal, samt se observationer som andra har lagt in. Ladda ner appen gratis från Google Play eller App Store.

Se vår film om Skandobs (YouTube)