Friluftsliv

Besökare vid vindskydd i Färnebofjärdens nationalpark

 

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”.
Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats.

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

På Håll Sverige Rents webbplats kan du ladda ner en saga om allemansrätten. Berättelsen passar barn mellan tre och åtta år.

Sagan om Ali, Sara och Allemansråttan hittar du här.

Från samma webbplats kan du även ladda hem affischer om allemansrätten. De finns översatta på nio olika språk.

Här finns affischerna för nedladdning

Bärplockning

Att plocka bär är tillåtet enligt allemansrätten, även i stor skala och för försäljning. Men det får inte innebära orimliga problem för markägaren.

Information på olika språk om bärplockning hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Information om bärplockning på olika språk. 

 

Bildlänk till Naturvårdsverket

Västmanlands naturkarta

Ladda ner den digitala friluftslivsguiden Västmanlands naturkarta gratis i AppStore och Google Play.

Läs mer om LONA