Transport av hund och katt

Oavsett om du ska ut och resa långväga med din hund eller katt eller bara köra till mataffären så finns det en del att tänka på. Till exempel hur hunden eller katten ska förvaras under färden eller hur snabbt det kan bli fara för djurets liv om du lämnar den i bilen när det är varmt.
Hundar i bil

Att transportera hundar eller katter

När man ska transportera sin hund eller katt i ett fordon gäller att djuren ska skyddas från sol och att utrymmet har god ventilation. Djuren får inte lämnas utan tillsyn i fordon om temperaturen i lastutrymmet kan befaras överstiga +25 grader C eller -5 grader C. Hundar och katter får inte förvaras permanent i fordon eller andra transportmedel. Generellt gäller att hunden eller katten inte får förvaras i mer än tre timmar i fordonet när det står stilla. Vid transport ska djuren erbjudas vatten minst var sjätte timme och ges foder med högst 24 timmars intervall. Hundar ska dessutom rastas minst var sjätte timme.

Djuren ska vara säkrade

Djur får bara transporteras i bagageutrymmet om man kan ha tillsyn över djuren från personutrymmet. Djuren ska förvaras säkrade. För hundar görs det lämpligast i en bur eller med ett särskilt anpassat säkerhetsbälte. Krav på burens eller lastutrymmets storlek finns reglerad i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur. Läs mer i länken till höger.

Bilen kan bli en dödsfälla!

Tänk på att en bil snabbt kan bli mycket varm. Att ha bilrutorna på glänt har sällan någon större betydelse. En bil som står i skuggan vid en skuggtemperatur på 25 grader får en innetemperatur på 49 grader efter i genomsnitt 48 minuter. En hund som vistas i denna temperatur får värmeslag och livshotande skador. I tabellen nedan anges några exempel på hur varmt det kan bli i bilen.

Vad kan du göra?

Som hundägare bör du först och främst undvika att förvara djuret i bilen. Om du ändå måste ta med hunden i bilen - undvik varma sommardagar. Försök istället åka morgon eller kväll. 

Om du ser en kraftigt flåsande hund som sitter instängd i en varm bil bör du i första hand ringa polisen – 114 14, om du inte snabbt kan hitta ägaren. Är hunden i akut fara bör du omedelbart se till att hunden får ordentligt med frisk luft. I sista hand, om det är akut fara för hundens liv, får en ruta krossas. En hund med värmeslag bör komma till skugga, kylas ner och sedan tas till veterinär.

Så här varmt blir det i bilen

Tid   Yttertemp  Skugga/Sol Temp i bil        
 08.30  14 gr C  skugga  19 gr C
 09.30  18 gr C  skugga  38 gr C
 10.30  20 gr C  blandat  47 gr C
 11.15  20 gr C  sol  58 gr C
 12.00  23 gr C  sol  62 gr C
 13.30  22 gr C  sol  85 gr C

Kontakta Djurskydd

Avdelningen för landsbygdsutveckling
Veterinär och Djurskydd
Telefon 010-224 96 00 (vardagar klockan 9.00 till 12.00)

Så här gör du en anmälan

Om du vill anmäla att djur missköts kan du kontakta Länsstyrelsen för att tala med en djurskyddshandläggare, se telefonnummer ovan.

Tänk på att misshandel eller olägenheter inte ska anmälas till Länsstyrelsen.

Läs mer om hur jag anmäler vanvård och brister. Här finns mer information exempelvis om vad du kan anmäla, vad du bör tänka på och vad som gäller kring anonymitet.

Om du har allmänna frågor eller funderingar och inte vill vara anonym går det också bra att e-posta till djurskydd.vastmanland
@lansstyrelsen.se

 

 Ring Polisen

Om du ser en kraftigt flåsande hund som sitter instängd i en varm bil bör du i första hand ringa polisen, tel 114 14.

Tidiga tecken på värmeslag är att hunden börjar flåsa och få röda munslemhinnor. Hunden blir också allmänpåverkad, söker skugga eller blir apatisk.